2018-07-18     Kamila, Karoliny, Roberta        

AKTUALNOŚCI

 • Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych2018-05-25

  Szanowni Czytelnicy!

  1.Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Koszycach, ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury nr 1/2003, NIP 682-15-67-722, REGON 357939605 tel.: 41 351 40 48 w.11; e-mail: bib.koszyce@wp.pl

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce, e-mail: iod@koszyce.gmina.pl

  2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki. Niepodanie danych uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

  więcej...
 • „Witajcie w naszej bajce” czyli teatrzyk w bibliotece2018-05-17

  17 maja do Centrum Oświatowego w Koszycach zawitali artyści z Teatru EDU-ARTIS z Krakowa z teatrzykiem edukacyjnym „Witajcie w naszej bajce”.

  więcej...
 • Dotacja na zakup nowości wydawniczych2017-12-11

  Za środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Gminna Biblioteka Publiczna w Koszycach otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2017 r. w wysokości 3260 zł. Operatorem programu jest Biblioteka Narodowa.

  więcej...
 • Narodowe Czytanie 2017 w Koszycach2017-09-06

  Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji w 2014 roku przeczytano Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz w 2015 roku Lalkę Bolesława Prusa. W ubiegłym roku czytano Quo vadis Henryka Sienkiewicza. Co roku do akcji dołącza coraz więcej instytucji w kraju i za granicą, które organizują wspólne czytanie w swoich miejscowościach.

  więcej...
 • Nikt nie rodzi się patriotą - żywa lekcja historii2017-06-22

  Nikt nie rodzi się patriotą. Postawę patriotyczną należy budować stopniowo, najpierw w domu rodzinnym, potem w szkole poprzez działalność dydaktyczno-wychowawczą. Kształtowanie postaw patriotycznych przygotowuje młodego człowieka do życia w społeczeństwie. Wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym. Służy identyfikacji narodowej i kulturowej. Przygotowuje młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych. Jest wartością uniwersalną.

  więcej...

Strona internetowa została sfinansowana ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.