2019-01-21     Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells    

W królestwie książek – pierwsza wizyta w Bibliotece

26 stycznia gościliśmy w Bibliotece na lekcji bibliotecznej uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach wraz ze swoją wychowawczynią Panią Alicją Gozdek-Szablińską. Była to ich pierwsza wizyta w Gminnej Bibliotece Publicznej.

 

 

 

Cele lekcji bibliotecznej:

● kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych;

● kształtowanie poczucia szacunku dla książek;

● wyrabianie nawyków u dzieci korzystania ze zbiorów Biblioteki;

● poznanie pracy bibliotekarza;

● wzbogacenie słownictwa dzieci dotyczącego tematu Biblioteka;

● promocja poprzez zabawę;

● uwrażliwienie dzieci na piękno słowa pisanego;

● motywowanie uczniów do kulturalnego spędzania czasu wolnego;

● stworzenie przyjaznej i serdecznej atmosfery podczas pierwszych kontaktów z Biblioteką.

 

Uczniowie wysłuchali informacji na temat Biblioteki, korzystania z jej księgozbioru oraz zasad poszanowania książek. Były również zabawy, zgaduj-zgadule, czytanie wierszy.

W miłej i przyjaznej atmosferze, na pożegnanie dzieci otrzymały zakładki do książek, prośby książek do wklejenia w zeszycie, słodycze i inne drobne upominki. Realizacja lekcji pokazała, że w Bibliotece można nie tylko wypożyczać książki, ale także świetnie się bawić. Zdjęcia