2018-12-16     Albiny, Sebastiana, Zdzisławy        

Narodowe Czytanie 2018

Gmina Koszyce wraz z Gminną Biblioteką Publiczną i Biblioteką Szkolną włączyły się do 7 edycji ogólnopolskiej akcji promującej klasykę literatury polskiej – Narodowe Czytanie. Spotkaliśmy się 8 września w Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha na wspólnym czytaniu „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

 

„Narodowe Czytanie” to ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literatury. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

 

Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji.

 

Lekturą Narodowego Czytania na kulminację akcji 8 września 2018 roku było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Ponadto, Para Prezydencka proponuje do czytania przez cały rok 44 teksty Antologii Niepodległości.

 

W liście prezydent RP Andrzej Duda napisał: „Wspólna lektura tej pięknej i mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu. A zarazem chcę, aby przesłanie Żeromskiego wzbogaciło program obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzebny element krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi”.

 

„Przedwiośnie” to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. Do tej pory ukazało się ok. 120 polskich i ponad 10 zagranicznych wydań „Przedwiośnia”. Doczekało się też dwóch ekranizacji (1929, 2001).

 

Wizja szklanych domów przewija się w literaturze od długich lat. Utopijny symbol, który pozwala wierzyć, że w szarej rzeczywistości istnieje coś idealnego.

 

Tytuł utworu ma charakter metaforyczny. W dosłownym rozumieniu przedwiośnie to okres pośredni pomiędzy zimą a wiosną, w którym mimo panujących niskich temperatur i zalegających pokładów śniegu ukazują się pierwsze oznaki powrotu przyrody do życia. Przenośne znaczenie zaś można rozumieć jako czas, w którym kształtowało się państwo polskie po okresie zaborów, zaś w kraju panował niepodległościowy entuzjazm.

 

Uczestników spotkania powitał Wójt Gminy Koszyce – Pan Stanisław Rybak, który opowiedział o idei akcji - Narodowe Czytanie.

 

Po wysłuchaniu informacji o genezie „Przedwiośnia’, jego głównych bohaterach, które przedstawiła p. Teresa Molenda – nastąpiło wspólne czytanie fragmentów utworu. Wybrane fragmenty czytali w następującej kolejności:

 

Rozdział 1- Teresa Molenda i Jolanta Ciochoń

Rozdział 2- Zofia Drobniak

Rozdział 3- Barbara Szlembarska

Rozdział 4- Waldemar Biały i Tadeusz Kieroński

Rozdział 5- Aneta Szlembarska

Rozdział 6- Katarzyna Staszkiewicz

Rozdział 7- Monika Molenda

Rozdział 8- Małgorzata Bakowska

Rozdział 9 – Renata Włusek i Bożena Rozenek

Rozdział 10 – Mirosław Kozakowski i Monika Kozakowska

Rozdział 11- Anna Muter

Rozdział 12 – Urszula Kucharska i Danuta Bienias

Rozdział 13 – Wioletta Krzemińska i Małgorzata Janas

Rozdział 14 – Maria Bieniek

Rozdział 15 – Monika Kaczka

Rozdział 16 – Daniela i Sabina Letner

 

Uczestnicy spotkania z ciekawością wysłuchali czytanych fragmentów ‘Przedwiośnia” a czytających nagrodzili brawami. Na koniec każdy mógł otrzymać w swoim egzemplarzu Przedwiośnia pamiątkowy stempel akcji Narodowe Czytanie 2018.

 

Z kart powieści przemówiły do nas i ożyły na nowo dyskusje o wymarzonych „szklanych domach” i sielska atmosfera Nawłoci.

 

 

Zdjęcia