2019-01-21     Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells    

Narodowe Czytanie 2017 w Koszycach

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji w 2014 roku przeczytano Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz w 2015 roku Lalkę Bolesława Prusa. W ubiegłym roku czytano Quo vadis Henryka Sienkiewicza. Co roku do akcji dołącza coraz więcej instytucji w kraju i za granicą, które organizują wspólne czytanie w swoich miejscowościach.

W bieżącym roku to dramat Stanisława Wyspiańskiego Wesele zwyciężył podczas internetowego głosowania spośród czterech propozycji. Dzieło Wyspiańskiego konkurowało z Przedwiośniem Stefana Żeromskiego, Pamiątkami Soplicy Henryka Rzewuskiego i Beniowskim Juliusza Słowackiego. Prezydent Andrzej Duda, ogłaszając wyniki głosowania, tak przekonywał do wspólnego czytania lektury: „(…) warto po raz kolejny, mam nadzieję – bo jestem przekonany, że każdy już czytał w swoim życiu Wesele - tę piękną pozycję naszej literatury przeczytać. Przeczytać ją razem, przypomnieć sobie te niezwykle ważne dla naszej historii, dla naszej kultury, dla właśnie fundamentów tego, co nazywamy polskością, te niezwykle ciekawe wersy dramatu, arcydramatu Stanisława Wyspiańskiego”.

 

Autor Wesela, artysta wszechstronny, to postać nam niezwykle bliska, nie tylko ze względu na niedaleki od Koszyc Kraków, z którym był związany, ale przede wszystkim dlatego, że to Patron naszego Gimnazjum w Koszycach. Tym bardziej Centrum Oświatowe w Koszycach wraz z Gminą Koszyce oraz Biblioteką Szkolną i Gminną Biblioteką Publiczną przystąpiły do udziału w Narodowym Czytaniu 2017.

 

Akcja odbyła się 2 września w Centrum Oświatowym. Wydarzeniu towarzyszyła ciekawa wystawa poświęconą twórczości artystycznej Wyspiańskiego. Można było obejrzeć reprodukcje obrazów artysty, różne wydania dzieł literackich, szczególnie Wesela, prace plastyczne młodzieży szkolnej nawiązujące do dzieł Wyspiańskiego, teczki tematyczne poświęcone twórczości artysty przygotowane przez gimnazjalistów oraz albumy o życiu i twórczości Patrona. Uczestników spotkania powitał Wójt Gminy Koszyce – Pan Stanisław Rybak, który opowiedział o idei akcji Narodowe Czytanie a także przedstawił sylwetkę Patrona Gimnazjum w Koszycach. Pani Katarzyna Malec opowiedziała o życiu Stanisława Wyspiańskiego i jego wszechstronnej twórczości artystycznej. Opowieści towarzyszyła prezentacja slajdów. Słuchacze mogli również wysłuchać wierszy Wyspiańskiego: U stóp Wawelu miał ojciec pracownię, I ciągle widzę ich twarze, Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić. W kolejnej części spotkania Pani Ewa Partyka – Szymańska opowiedziała o genezie Wesela i wydarzeniach w utworze oraz przypomniała, dlaczego Wesele nazywamy dramatem narodowym. Opowieści także towarzyszyła prezentacja slajdów, tym razem z fotografiami z filmu Andrzeja Wajdy Wesele. Wrześniowe spotkanie ubarwiły akcenty muzyczne – radosne Krakowiaki, wykonane na pianinie przez Pana Stanisława Nowaka oraz piosenka Marka Grechuty Wesele.

 

Po wysłuchaniu informacji o Stanisławie Wyspiańskim, jego twórczości i bohaterze wydarzenia – Weselu, nastąpiło oczekiwane wspólne czytanie fragmentów dramatu. Wybrane sceny czytali w następującej kolejności:

 

- Paweł Maj – Pan Młody,

- Anna Muter – Panna Młoda,

- Katarzyna Malec – Zosia,

- Halina Maj – Haneczka,

- Ewa Partyka – Szymańska – Żyd,

- Ksiądz Łukasz Nastaga – Poeta, Chochoł,

- Maria Bieniek – Gospodarz,

- Karolina Pawełek – Rachel,

- Marek Szymański – Jasiek.

 

Uczestnicy spotkania z ciekawością wysłuchali czytanych fragmentów Wesela a czytających życzliwie nagrodzili brawami. Po uczcie duchowej organizatorzy zaprosili zebranych na słodki poczęstunek. Na koniec każdy mógł otrzymać w swoim egzemplarzu Wesela pamiątkowy stempel akcji Narodowe Czytanie 2017.

 

Zdjecia