2019-01-21     Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells    

Wyszukiwanie w katalogu on-line

 

Katalog on-line odzwierciedla status dostępności zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Koszycach. Katalog jest systematycznie uzupełniany o nowości.

 

Katalog komputerowy Libra 2009 przeszukiwać można jako:

 

- osoba anonimowa - opcja ta umożliwia jedynie przeglądanie zawartości katalogu bez możliwości zamawiania. W górnym menu należy wybrać zakładkę Wyszukaj

 

- czytelnik Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszycach – opcja loguj znajduje się w zakładce Profil użytkownika. Umożliwia przeglądanie stanu konta, zamawianie dokumentów.

 

W celu zalogowania należy wpisać nazwisko i imię oraz hasło otrzymane od bibliotekarza, które należy po pierwszym logowaniu, zmienić na wybrane przez siebie.

 

Nadawanie haseł czytelnikom Biblioteka organizuje na dwa sposoby:

 

● Indywidualnie – każdy czytelnik, który chce otrzymać dostęp do funkcji Profil użytkownika musi pojawić się w Bibliotece. Bibliotekarz umieszcza w danych osobowych tego czytelnika hasło. Hasło musi mieć od 3 do 10 znaków i nie może rozpoczynać się od słowa „mol”. Duże i małe litery nie są rozróżniane.

 

● Zbiorowo – z wykorzystaniem funkcji Domyślne hasła czytelników zawartej w Ustawieniach programu, na zakładce Libra WWW. Bibliotekarz przekazuje informację o treści haseł czytelnikom. Wygenerowane automatycznie hasła, czytelnicy samodzielnie zmieniają, na wybrane przez siebie, po pierwszym logowaniu w Profilu użytkownika zmień hasło.

 

W katalogu komputerowym Libra 2009 możliwe jest przeszukiwanie bazy w oparciu  o następujące indeksy: tytuł, autorzy, serie wydawnicze, hasła przedmiotowe, UKD.

Domyślnie ustawione jest kryterium Wszystkie indeksy. Aby je zmienić należy wybrać z listy wyboru (po prawej stronie) inną opcję, rozwijając listę i klikając na żądany indeks.

Bazę przeszukiwać można w oparciu o następujące Typy dokumentów: książka, dokument dźwiękowy, dokument filmowy, dokument elektroniczny, druk muzyczny, dokument kartograficzny, kartoteka, czasopismo, norma, dokument techniczno-handlowy.

Domyślnie ustawione jest kryterium Wszystkie typy. Aby je zmienić należy wybrać z listy wyboru (po prawej stronie) inną opcję, rozwijając listę i klikając na żądany indeks.

W okienku Szukana fraza należy wpisać szukany tytuł (lub: nazwisko autora, serię wydawniczą, hasło przedmiotowe, UKD).

Klikamy w opcję Wyszukaj. Wyświetli się lista rekordów odpowiadających zapytaniu.

Klikamy na wybraną pozycję i otrzymujemy pełny opis publikacji wraz z informacją  o możliwości zamówienia.

Jeśli książka przeznaczona jest do wypożyczania lub do udostępniania na miejscu, uaktywnia się opcja Zamów.

W przypadku, gdy dana publikacja jest wypożyczona w Statusie pojawia się informacja o terminie zwrotu książki.

Po zamówieniu interesującej nas pozycji, informacja do kiedy należy ją odebrać znajduje się w zakładce Zamówienia, tu też można usunąć zamówienie.


Jak korzystać z konta?
 

 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Koszycach każdy Czytelnik może zalogować się na swoje konto i sprawdzić stan swoich wypożyczeń oraz zamówień.

1. Logowanie
Proszę otworzyć zakładkę Katalog on-line. Następnie proszę otworzyć Profil użytkownika, gdzie w celu zalogowania należy wpisać nazwisko i imię oraz hasło. Hasło pierwszego logowania uzyskuje się u bibliotekarza.

Hasło należy po pierwszym logowaniu zmienić na wybrane przez siebie.

2. Po zalogowaniu:

- możesz przeglądać katalog i wyszukiwać interesujące Cię pozycje,

- możesz sprawdzić, jakie pozycje masz wypożyczone i termin ich zwrotu,

- możesz sprawdzić, jakie książki masz zamówione,

- możesz zrezygnować z zamówienia.

 

3. Rezerwacja i zamówienie pozycji książkowej, jest możliwe bez wychodzenia z domu, na stronie www  Biblioteki: www.biblioteka.koszyce.iap.pl [katalog on-line].

4. Informacja o terminie odbioru znajduje się pod zarezerwowaną książką.

5. Nie przedłuża się terminu zwrotu książki w przypadku, gdy na wypożyczoną pozycję książkową oczekuje kolejny Czytelnik.

 

Po zakończeniu pracy z katalogiem należy się wylogować.